fbpx
honselersdijkse-ondernemersvereniging-logo

Wat we doen

Honselersdijkse ondernemers willen een bedrijfsomgeving die aantrekkelijk, veilig en goed bereikbaar is. Om dat voor elkaar te krijgen, is samenwerking en betrokkenheid essentieel. Met een ondernemersvereniging kan veel worden geregeld, zoals bewegwijzering, groenvoorziening, verlichting en veiligheid.

Leefbaarheid

Als ondernemers en winkeliers willen we het dorp van Honselersdijk aantrekkelijk houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat we zoveel mogelijk leegstand van panden willen tegengaan en zoveel mogelijk groen in het dorp willen zien. Ook de aanwezigheid van voldoende winkels voor de dagelijkse boodschappen draagt bij aan een fysiek leefbaar dorp. Op sociaal vlak zoeken we verbinding tussen verschillende verenigingen, bedrijven, winkeliers, etc. We geloven in samenwerking en verbinding om het dorp aantrekkelijk te houden. Ook maken we ons binnen HOV hard voor een goede balans in bevolkingssamenstelling. We merken dat bijvoorbeeld de woningmarkt in het dorp op slot zit. Voor een evenwichtig dorp, zouden er meer woningen moeten worden gebouwd voor alle leeftijdscategorieën.

Bereikbaarheid

Winkeliers en winkelend publiek hebben baat bij een goed bereikbaar dorp. Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Bij bereikbaarheid denken wij vooral aan hoe makkelijk de winkels bereikbaar zijn, of er voldoende parkeergelenheid is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het dorp goed bereikbaar blijft tijdens het nodige onderhoud en wegwerkzaamheden. Honselersdijk is een dorp dat vooral voorzieningen heeft voor de dagelijkse boodschappen. Voor alle doelgroepen moet Honselersdijk goed bereikbaar zijn. Parkeerbeleid is daar een belangrijk onderdeel van. Binnenkort zullen blauwe parkeerzones in Honselersdijk worden uitgebreid én gehandhaafd.

Veiligheid

Iedereen in Honselersdijk moet zich veilig voelen als hij/zij winkelt bij één van onze winkeliers. Hier bedoelen we zowel fysieke veiligheid als verkeersveiligheid. In Nederland nemen winkelcriminaliteit en aggressie tijdens winkelen helaas toe. Als ondernemersvereniging hebben we goede contacten met de plaatselijke politie, wijkagent en buurtpreventie. Ook roepen we bewoners op om een oogje in het zeil te houden als men iets verdachts ziet. Op die manier draagt iedereen een steentje bij aan een veilig Honselersdijk. De Dijkstraat is een drukke straat wat betreft verkeer. Zeker wanneer basisscholen hun deuren openen en sluiten, en als omliggende wegen zijn afgesloten, loopt de drukte in het dorp op. Veilig verkeersgedrag vraagt om gedragsverandering van sommige automobilisten. Dat heeft onze aandacht, maar blijft nog altijd lastig om aan te pakken.
Gegevens
Honselersdijkse Ondernemers Vereniging
info@honselersdijkseov.nl
KvK: 40397327
Disclaimer & privacy
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan de HOV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. HOV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.
HOV Honselersdijkse Ondernemers Vereniginig & BIZ Honselersdijk