HOV versus BIZ

Winkeliers en bedrijven die er baat bij hebben zich aan te sluiten bij de HOV zijn van harte welkom als lid. Zij betalen jaarlijks lidmaatschapskosten. Naast de HOV, hebben we in Honselersdijk ook een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/eigenaren die in Honselersdijk binnen deze zone vallen, betalen een heffing aan de gemeente. Deze opbrengst wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ. Alle ondernemers die binnen de BIZ vallen, mogen meebeslissen over de investeringen.


De activiteiten die vallen binnen de BIZ hebben veel raakvlakken met die van de HOV. Daarom is het, in een kleine kern als Honselersdijk, een logische stap om deze twee organen samen te voegen. Wel met twee aparte financiële stromen.

Ondernemersvereniging (HOV)

Nevenactiviteiten, dus activiteiten die niet vallen onder de BIZ-regeling, worden ook door het bestuur van de HOV opgepakt. Leden van de HOV betalen jaarlijks een lidmaatschap (€ 100,- per jaar). Met deze opbrengst kunnen we activiteiten organiseren en andere dingen regelen, zoals Sinterklaasintocht, acties en activiteiten tijdens feestdagen, feestverlichting en -versiering en activiteiten tijdens de feestweek.

Bedrijven Investeringszone (BIZ)

De BIZ-plannen worden gefinancierd uit de BIZ-subsidie. Je kunt hierbij denken aan activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ. De uitvoering van deze werkzaamheden wordt gedaan door het bestuur van de HOV-BIZ. De BIZ-leden worden via e-mail op de hoogte gehouden van de plannen en ontwikkelingen.